چشم انداز

وقتی شرکت کلوت را تاسیس کردیم، چشم انداز ما تاسیس یک نهاد طبیعت گردی و جهانگردی، با هدف فراهم کردن امکانات بازدید از زیبایی های طبیعی، تاریخی و فرهنگی این مرز و بوم برای افراد علاقمند به سفر بود.

ما در عین حال با فعالیت در عرصه های اکوتوریسم و ژئوتوریسم تلاش کردیم در جهت توسعه و گسترش منابع این دو حوزه اقتصادی در کشور عمل کنیم. چشم انداز ما در این حرکت از یک طرف انگیزه بخشیدن به سرمایه های خرد و کسب و کارهای محلی، با توجه به حفظ و حمایت از محیط زیست و اقتصاد منطقه بوده و از طرف دیگر سعی کردیم با برنامه ریزی سفرهای مسئولانه در مناطق دیدنی و بکر به کمک گروه کارکنان آموزش دیده و حرفه ای خود موجب رشد و گسترش تاثیرات مثبت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی حاصل از حضور جهانگردان ایرانی و خارجی شویم.

ما تلاش می کنیم با ارائه ایده های جدید در سبک های سفر با توجه به استانداردهای جهانی و امکانات موجود، بعد تازه ای به طبیعت گردی بدهیم. به همین دلیل با گسترش فعالیت های شرکت وارتقای کیفیت خدمات سعی در همکاری با شرکت های معتبر طبیعت گردی بین المللی داشته ایم.

همچنین ما سعی می کنیم با به کارگیری نیروهای تازه نفس و با استعداد و همچنین مشاوران حرفه ای در جهت خدمت به جهانگردان و طبیعت گردان ایرانی و خارجی پیش رویم. ما می خواهیم جهانگردان داخلی و خارجی با فرهنگ، اعتقادات، اسطوره ها و تاریخ این سرزمین کهن آشنا شوند و بتوانیم با معرفی نقاط بکر وآشنایی و تعامل با آن ها زمینه تفاهم بیشتر میان جهانگردان و اهالی بومی مناطق مختلف را ایجاد کنیم.

و ما با افتخار می توانیم بگوییم که در تمام این سال ها در جهت رسیدن به این چشم انداز تلاش کرده ایم.