سراسر ایران با تورهای کلــــوت

انفرادی / پکیج مسافرتی

تور مشهد 2 شب و 3 روز - فول برد - با قطار رفت و برگشت

از 2.700.000 تومان

تور مشهد 2 شب و 3 روز - فول برد - با قطار رفت و برگشت

از 5.300.000 تومان

تور مشهد 2 شب و 3 روز - صبحانه - با قطار رفت و برگشت

4.100.000 تومان