راهنمایان کلوت

راهنمایان شرکت آفتاب کلوت
راهنما یا راهنمایان  شرکت ما  از شروع سفر همراه شما هستند و سرپرستی گروه بر عهده ی آن هاست. 
یادتان باشد آنها علاوه بر گذراندن دوره های تخصصی ، دارای تجربه ی سفرهای بسیار هستند. شما هرنوع سوال؛  و تقاضایی در چهارچوب قرارداد سفر و خدمات مربوط به سفر دارید ، می توانید با آن ها در میان بگذارید و از طریق آن ها  پیگیری کنید .آنها تمام تلاش خود را برای اجرای  بهتر سفر خواهند داشت.

  راهنما در منطقه:
او کسی است که در منطقه سفر ( فرودگاه کشور ی که سفر در آن آغاز می شود ) با شما خواهد بود و بعنوان کسی که نقش اصلی را در سرپرستی کل گروه بعهده دارد تمام تلاش خود را جهت اجرای هرچه بهتر سفر بکار خواهد بست. او برای این کار علاوه بر گذراندن دوره های تخصصی، دارای تجربه سفرهای بسیار بوده و شما تمامی مطالبات در چهارچوب قرارداد سفر و خدماتی که در سفرنامه دارید را می توانید از طریق وی پیگیری نمایید.

 راهنمای متخصص
در سفرهایی که شما نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی های خاص دارید، راهنمائ متخصصی ما درباره ی مناطق طبیعی، فعالیت های ورزشی و  بوم منطقه مورد بازدید اطلاعات مفیدی در اختیار شما می گذارد.

مسئول تدارکات:
مسئولان تدارکات در تورهای ما ، با برنامه ریزی وارائه ی تدارکارت به موقع سفری مطلوب و بی عیب و نقصی را برای شما مهیا می کند . تجهیزات ما در این سفرها مرهون مسئولان خستگی ناپذیر تدارکات ما است.

 راهنمای محلی:
راهنمایان محلی ، مسیرهای سفر های ما را به خوبی می شناسند. در واقع آن ها مثل یک GPS  سخنگو برای ما عمل می کنند. آن ها اهالی محل را خوب می شناسند با طبیعت منطقه آشنا هستند و حضور آن ها ایمنی بیشتری در سفرهای ما ایجاد می کند. آشنایی راهنمایان محلی با گویش و فرهنگ محلی موجب شناخت و ارتباط بهتر ما با اهالی می شود.