چرا آفتاب کلوت

کلوت از سال ۱۳۷۸، در ارائه‌ی ایده‌های خلاقانه در صنعت گردشگری و طبیعت‌گردی پیشرو و همواره ایجادکننده‌ی رقابت بوده است. مدیران شرکت کلوت در زمینه ی سفرهای طبیعت گردی تخصص دارند و سال ها ی متمادی است که عاشقانه گروه های مختلف را به سفر می برند. شیوه های سفر رفتن را می شناسند.همیشه مبتکر خدمات نو و پیشرو در برنامه ریزی سفرها هستند وعلاوه بر حضوردر سفرها  تمامی سفر های اجرا شده را هر بار بازنگری می کنند. گروه کلوت جای جای سرزمین ایران را می شناسند و بارها و بارها با گروه های کوچک و بزرگ به مناطق مختلف سفر کرده ا ند. درباره ی هر منطقه ای ابتدا مطالعه کتابخانه ای  و سپس  بررسی میدانی صورت داده اند. شرایط فنی و عملیاتی برنامه سفر را با دقت بازبینی و مشکلات  اجرای سفر را رفع می کنند. افراد محلی را برای ارائه  خدمات آموزش می دهند. بهترین فصل سفر به هر منطقه را می شناسند و می دانند چرا باید در زمانی خاص به یک منطقه برنامه ریزی سفر داشت. طراوت و زیبایی را در جای جای این سرزمین به شما نشان می دهند. سفر به مناطق تاریخی کمتر شناخته شده را  تدارک میبینند. شما را به تماشای پرندگان  اندمیک  و بومی  سرزمینمان و همینطور پرندگان مهاجر می برند  و با حیات وحش  آشنا می سازند.