کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

نمایش بر اساس:

تور روسیه (2 سفر)

کد سفر: 758 تور روسیه| مسکو و سن پترز بورگ تا پتروزاووسک
10 روز و 9 شب

کشور/شهر :روسیه
سفر خود را از مرکز سرخ شهر مسکو شروع میکنیم و به بازدید از جاذبه های این شهر میپردازیم. از میدان سرخی که بنای آن از خاک سرخ ساخته شده و در مرکز مجموعه ای از جاذبه ها قرار دارد.

نوع سفر/ فعالیت: تاریخ- فرهنگ/ شهرگردی
سبک : خانوادگی، جوانان
درجه سختی :

سطح خدمات : استاندارد
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

موجود

تور روسیه| مسکو و سن پترز بورگ تا پتروزاووسک

کد سفر: 333 تور روسیه؛ مسکو، سنت پترزبورگ (8 روزه)
8 روز و 7 شب

کشور/شهر :
سفر به سوی سرزمینی جادویی بر پیشانی آسیا...
آغاز این رویای شیرین با سفر به قلب سرخ پهناور ترین کشور دنیا شروع میشود. میدانی سرخ که مهمترین اتفاقات این کشور در مقابل آن رخ داده و خاطره آن ها در آنجا باقی مانده. در کنار این میدان شگفت انگیز کلیسای "سنت باسیل" منحصر به فرد ساخته شده که در نگاه اول شبیه به یک شهر بازی است

نوع سفر/ فعالیت: تاریخ- فرهنگ/ شهرگردی
سبک : خانوادگی، جوانان
درجه سختی :

سطح خدمات : کامل
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

محدود تاریخ های آینده

تور روسیه؛ مسکو، سنت پترزبورگ (8 روزه)اول « 1 » آخر 
طراحی سایت توسط کاسپید