کنسلی تور

1402/03/14


کنسلی تور

کنسلی تور از طرف مشتری 

براساس ماده قرادادهای تورهای طبیعت گردی در صورت کنسلی تور از سوی مشتری با توجه به تعداد روز مانده به سفر مبلغ کنسلی به صورت درصدی از کل مبلغ تور کم می شود و به شرح زیر است:

 

ماده 28- شرایط ابطال سفر های عادی و نوروزی توسط مسافر

 

زمان ابطال سفرهای عادی توسط مسافر/درصد جریمه از کل مبلغ

از 29 تا 15 روز قبل از سفر10%

از 14 تا 7 روز قبل از سفر20%

از6 تا 4 روز قبل از حرکت40%

از 3 تا 1 روز قبل از سفر60%

از24 تا 12 ساعت قبل از سفر80%

از 12ساعت و عدم حضور در سفر100%
         

 

 

 

زمان ابطال سفرهای نوروزی توسط مسافر/ درصد جریمه از کل مبلغ

از 24 تا 21 روز قبل از سفر35%

از 20 تا 11 روز قبل سفر40%

از 10تا 4 روز قبل از حرکت60%

از 3روز تا زمان حرکت یا در صورت عدم حضور درسفر100%

 

کنسلی سفرهای یک روزه 

جریمه ابطال سفرهای یکروزه تا 48 ساعت قبل از سفر شامل 70% مبلغ تور و از آن پس هیچ وجهی مسترد نخواهد شد.

 

کنسلی سفرهای خروجی

زمان ابطال سفر از طرف مسافر/ در صد جریمه از کل مبلغ

 تا 15 روز قبل  40%

 تا 20 روز قبل از تاریخ حرکت سفر 60

 تا 25 روز قبل از سفر 100%

  توجه:

* جریمه کنسلی بلیت هواپیما و قطار دریافت خواهد شد.

* در صورت چارتر بودن محل اقامت، بلیت هواپیما یا قطار، مبلغ مسترد نخواهد شد.

 

کنسلی تور از طرف شرکت

تورهایی  که گارانتی اجرا دارند مگر در شرایط اضطراری، غیر معمول و یا شرایط غیرقابل پیشگویی و خارج از کنترل شرکت امکان کنسل شدن دارند. ولی سایر تورهایی که گارانتی نشده اند؛ در صورتی که به حدنصاب های تعیین شده کلوت نرسند شرکت می تواند تور را کنسل نماید و کلوت مسئولیت دارد تا در کمترین زمان ممکن به اطلاع مشتری رسانده و هزینه کامل سفر را به مسافر برگرداند