قرارداد سفرهای طبیعت‌گردی داخلی

1398/01/01


Top of Form

قرارداد سفرهای طبیعت‌گردی داخلی

قرارداد  و الحاقیه ها

آژانس های مسافرتی و طبیعت گردی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

 

به نام خدا

این قرارداد فی مابین خانم/آقاي....................................... به شماره ملی .....................................نام پدر .......................، شماره تلفن و موبایل ........................................ آدرس .................................................................................................. و  ایمیل ......................................................................و تلفن محل کار / منزل : ...................................................منفرداً يا به نمايندگي تام­الأختيار از جانب افراد ذیل (جدول شماره 1)جمعاً به تعداد ...... نفر  که از یک طرف و شرکت خدمات مسافرتی، جهان گردی وطبیعت گردی آفتاب کلوت  با شماره مجوز 17726- 126  مورخ ..........................  از اين پس "كارگزار"  ناميده مي شود به منظور استفاده از خدمات برنامه گشت به شرح زیر (جدول شماره 2 )  منعقد میگردد .

 

 

 

الف جدول شماره 1 ( مشخصات مسافر)  :

 

رديف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره ملی

تاریخ تولد

شغل

نسبت با نماینده

هزینه ریالی هر نفر

ملاحظات

1

               

2

               

3

               

4

               

5

               

 

 

 

 

 

 

 

ب جدول شماره 2 (مشخصات گشت ) :

 

ردیف

موضوع

تاریخ حرکت : ...............  ساعت حرکت : .............................       محل حرکت : ..............

1

نام تور

مبدا ...............

مدت تور :    .... روز

وسیله مسافرت  چارتر   ????????            غیر چارتر   ????????

ملاحظات

مقصد............

.... شب

هواپیما   ????????????

اتوبوس 

قطار    ????????

 

2

شهر های مورد بازدید

هتل ، خدمات ، پذیرایی

مراکز و اماکن مورد بازدید

تاریخ

نام

شهر

نام

هتل

یک تخته

دو تخته

صبحانه

ناهار

شام

نام محل

تاریخ بازدید

تمام روز

نیم روز

3

               

4

               

5

               

6

               

7

               
                               

تبصره : الحاق نسخه ای از برنامه کامل گشت به قرارداد حاضر و تحویل آن به گردشگران الزامی است .

موضوع قرارداد :

موضوع این قرارداد تعیین حدود و وظایف و مسئولیت های طرفین و همچنین نرخ گشت برای انجام مسافرت با گشت های دسته جمعی می باشد .

شرایط  قرارداد :

ماده 1 :  چنانچه گشت به حدنصاب مورد نظر (حداقل 15 نفر)  نرسد کارگزار مجاز ا به ابطال آن و استرداد وجوه دریافتی از مسافر می باشد

تبصره : کارگزار موظف است در این خصوص 72 ساعت قبل از حرکت موضوع  را به اطلاع مسافر برساند .

ماده 2- قیمت هر گشت بر اساس اتاق دو نفره تنظیم و در صورت استفاده از اتاق یک نفره ما به التفاوت اتاق دریافت می شود و در صورت استفاده نفر سوم در اتاق  دو نفره (سرویس اضافه) مبلغ اضافه دریافتی کسر می گردد .

ماده 3 : در گشت های زمینی تقدم جا در اتوبوس بر حسب تاریخ ثبت نام مشخص می شود .

ماده 4 :  در صورت بروز هر گونه اختلاف بین طرفین قرارداد سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مرجع رسیدگی و حکم بوده و آرائ صادره مورد توافق طرفین خواهد بود .

تعهدات مسافر:

ماده 5 : رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است .

ماده 6 : همراه داشتن شناسنامه عکسدار و کارت ملی برای تمامی گشت ها الزامی است .

ماده 7 : مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه های گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع به هنگام حرکت تور ، شخصاً متعهد قبول مشکلات احتمالی و پرداخت هزینه های مربوطه جهت پیوستن به گروه و ادامه برنامه نور خواهد بود و کارگزار مربوطه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت .

ماده 8 : در صورت افزایش و یا تغییر نرخ حاصله در قیمت گشت اعم از افزایش نرخ بلیط هتل و یا سایر خدمات با ارائه مدارک مستند از سوی کار گزار مسافر موظف به پرداخت ما به التفاوت اعلام شده به کار گزار می باشد .

ماده 9 : هزینه های اضافی و خارج از برنامه گشت به عهده مسافرین است که لازم است در زمان اجرای گشت نسبت به پرداخت آن اقدام شود .

ماده 10 : درخواست انصراف از سفر باید حضوری و توسط شخص مسافر و یا نماینده رسمی وی به صورت مکتوب انجام شود .

تعهدات کارگزار :

ماده 11 :کارگزار موظف است نرخ و کلیه برنامه های خدمات گشت را به صورت بروشور و یا کتباً به مسافر اعلام نماید .

ماده 12 : کارگزار متعهد است که برنامه سفر و گشت مورد توافق را بطور کامل و دقیق انجام دهد در صورت وقوع هر گونه پیشامد غیر منتظره از قبیل شرایط فوق العاده جوی ، جنگ ، شورش و ... و مشکلاتی که از کنترول کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه گشت و یا مسافرت شود مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود .

ماده 13: کارگزار موظف است در سفرهای زمینی از وسیله ویژه توریستی به صورت دربست استفاده نماید .

ماده 14 : کارگزار موظف است بیمه کامل را در مورد مسافر اعمال نموده و در صورت بروز هر گونه حادثه ای در طول سفر مسافر می بایست بر اساس شرایط بیمه تحت پوشش اقدام نماید و در این خصوص کارگزار همکاری و مساعدت لازم را بعمل خواهد آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گشت های نوروزی :

ماده 15 گشت های نوروزی شامل گشت هایی است که در فاصله زمانی 28 اسفند لغایت 15 فروردین سال بعد برگزار می گردد.

ماده 16 : شرایط ابطال گشت های عادی و گشت های نوروزی توسط مسافر

 

زمان ابطال گشت های عادی توسط مسافر

درصد جریمه از کل مبلغ

ملاحظات

زمان ابطال گشت نوروزی توسط مسافر

درصد جریمه از کل مبلغ

از زمان ثبت نام تا 30 روز قبل از سفر

5%

درصورتی که گشت هوایی باشد جریمه ابطال بلیط هواپیما دریافت خواهد شد .

از 29  روز تا 25 روز قبل از سفر

30%

از 29 تا 15 روز قبل از سفر

10%

در صورت چارتر بودن محل اقامت ، بلیط هواپیما و یا قطار ، جرایم ابطالی با ارائه مدارک بر اساس مقررات مربوطه اخذ خواهد شد .

از 24 روز تا 20 روز قبل از سفر

35%

از 15 تا 7روز قبل از سفر

20%

از 20 روز تا 10 روز قبل از سفر

40%

از 7 تا 3 روز قبل از سفر

25%

از 10 روز تا 5 روز قبل از سفر

45%

از 3 تا یک روزکاری  قبل از سفر

50%

جریمه ابطال گشت های یک روزه در تمام مقاطع ابطالی شامل 70% مبلغ تور می باشد .

5 روز تا زمان حرکت یا در صورت عدم حضور در تور

50% + جریمه  ابطال بلیط در تورهای هوایی

از 24 ساعت تا 12 ساعت قبل از سفر

70%

12 ساعت و در صورت عدم حضور در سفر

90%

جمع کل قرارداد :

پیش پرداخت :

مانده :

 

چنانچه نسبت به گشت مربوطه انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفا ً با شماره تلفن : ................................................. دفتر / شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری آفتاب کلوت تماس حاصل فرمایید .

این قرارداد در 16 ماده و یک تبصره   و دو الحاقیه در دو نسخه که هر کدام حکم واحد را دارد تنظیم و براساس مواد 230 ، 221 ، و 10 قانون مدنی بوده که برای طرفین و یا قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می باشد. یک نسخه از این قرارداد تحویل مسافر و نسخه دیگر نزد کارگزار خواهد بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی گردشگر يا نماينده گردشگران                                                             نام و نام خانوادگی مدیر عامل / مدیر فنی

امضاء                                                                                                           شرکت  خدمات مسافرتی و جهانگردی آفتاب کلوت