قرارداد سفرهای طبیعت‌گردی داخلی

1400/07/01


قوانین و مقرارت سازمان گردشگری برای تورهای داخلی

موضوع قرارداد :

موضوع این قرارداد تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های طرفین و هم‌چنین نرخ گشت برای انجام مسافرت با گشت‌های دسته جمعی است.

شرایط  قرارداد :

شرایط عمومی

ماده‌ 1: این پیوست می‌تواند به‌صورت دستی تهیه شود و یا به‌صورت الکترونیک توسط مسافر یا نماینده‌ی او از طریق تارنمای اختصاصی کارگزار تایید و با پرداخت الکترونیک، خدمات مندرج در قرارداد برای شرکت‌کنندگان خریداری شود.

ماده 2: امضای قرارداد یا خرید تور به‌صورت الکترونیک از طرف مسافر یا نماینده‌ی وی، به منزله‌ی مطالعه‌ی دقیق مشخصات سفر، آگاهی کامل از مفاد قرارداد، شرایط ابطال سفر و اطلاع از کلیه‌‌ی لوازم ضروری و شخصی مورد نیاز سفر بوده و تمام مسئولیت‌های ناشی از عدم توجه به مفاد این پیوست متوجه مسافر خواهد بود.

ماده 3:  درصورتی‌که گشت به حدنصاب مورد نظر (حداقل ۱۵ نفر)  نرسد کارگزار مجاز به ابطال آن و استرداد وجوه دریافتی از مسافر خواهد بود.

تبصره : کارگزار موظف است در این خصوص ۷۲ ساعت قبل از حرکت، موضوع  را به اطلاع مسافر برساند.

ماده 4:  قیمت هر گشت بر اساس اتاق دو نفره تنظیم و درصورت استفاده از اتاق یک نفره ما‌به‌التفاوت اتاق دریافت می‌شود و در صورت استفاده‌ی نفر سوم از اتاق  دو نفره (سرویس اضافه) مبلغ اضافه‌ی دریافتی کسر می‌گردد.

ماده 5 : در گشت‌های زمینی تقدم جای نشستن مسافر در اتوبوس برحسب تاریخ ثبت‌نام مشخص می‌شود.

ماده 6 :  درصورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری مرجع رسیدگی و حکم بوده و آرا صادره مورد توافق طرفین خواهد بود .

تعهدات مسافر:

ماده 7 : رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است.

ماده 8 : همراه داشتن شناسنامه‌ی عکس‌دار و کارت ملی برای تمامی گشت‌ها الزامی است.

ماده 9 : مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه‌های گشت شرکت نموده و درصورت عدم حضور به‌موقع هنگام حرکت تور، شخصاً متعهد قبول مشکلات احتمالی و پرداخت هزینه‌های مربوطه جهت پیوستن به گروه و ادامه‌ی برنامه تور خواهد بود و کارگزار مربوطه هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

ماده 10: درصورت افزایش و یا تغییر نرخ حاصله در قیمت گشت اعم از افزایش نرخ بلیط هتل و یا سایر خدمات با ارائه‌ی مدارک مستند از سوی کارگزار، مسافر موظف به پرداخت ما‌به‌التفاوت اعلام شده به کارگزار است.

ماده 11 : هزینه‌های اضافی و خارج از برنامه‌ی گشت به عهده‌ی مسافرین است که لازم است در زمان اجرای گشت نسبت به پرداخت آن اقدام شود.

ماده 12: درخواست انصراف از سفر باید حضوری و توسط شخص مسافر و یا نماینده‌ی رسمی وی به‌صورت مکتوب انجام شود.

تعهدات کارگزار :

ماده 13: کارگزار موظف است نرخ و کلیه برنامه‌های خدمات گشت را به‌صورت کتبی از طریق بروشور و یا وب‌سایت به مسافر اعلام کند.

ماده ۱4 : کارگزار متعهد است که برنامه سفر و گشت مورد توافق را به‌طور کامل و دقیق انجام دهد. درصورت وقوع هرگونه پیشامد غیرمنتظره از قبیل شرایط فوق‌العاده‌ی جوی، جنگ، شورش و غیره و به‌طورکلی مشکلاتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه‌ی گشت یا مسافرت شود، مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

ماده ۱5: کارگزار موظف است در سفرهای زمینی از وسیله‌ی نقلیه‌ی ویژه‌ی توریستی به‌صورت دربست استفاده کند.

ماده ۱6 : کارگزار موظف است بیمه‌ی کامل را در مورد مسافر اعمالکرده و درصورت بروز هرگونه حادثه‌ در طول سفر براساس شرایط بیمه‌ی تحت پوشش اقدام و همکاری و مساعدت لازم را  با مسافر به‌عمل آورد.

گشت های نوروزی :

ماده ۱7 : گشت‌های نوروزی شامل گشت‌هایی است که در فاصله‌ی زمانی ۲۸ اسفند لغایت ۱۵ فروردین سال بعد برگزار می‌گردد.

ماده ۱8 : شرایط ابطال گشت‌های عادی و گشت‌های نوروزی توسط مسافر 

این قرارداد در ۱8 ماده و یک تبصره و دو الحاقیه در دو نسخه که هر کدام حکم واحد را دارد تنظیم و براساس مواد ۲۳۰، ۲۲۱ و ۱۰ قانون مدنی بوده که برای طرفین و یا قائم مقام قانونی آن‌ها لازم الاتباع می باشد. یک نسخه از این قرارداد تحویل مسافر و نسخه‌ی دیگر نزد کارگزار خواهد بود.