مدارک مورد نیاز سفارت هند

1402/12/06


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای هند:


1- اصل پاسپورت امضا شده 
2-دو قطعه عکس رنگی  5*5 زمینه سفید تمام رخ مربوط به 2 ماه اخیر
3-کپی تمام صفحات شناسنامه 
4-آدرس ؛شغل؛ شماره تماس مسافر
5-کپی فرم تکمیل شده


حضور مسافر برای تحویل مدارک به سفارت هند الزامیست