کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

چرا طبیعت گردی ؟

چرا طبیعت گردی ؟

ارتباط انسان با طبیعت یک نیاز است .
گاه حتی برای بر آوردن و اقناع این نیاز به گلدانی در اتاق پذیرایی بسنده می کند ولی نمی تواند این نیاز را نادیده بگیرید .
زندگی بشر از ابتدا آمیخته و در گرو طبیعت بوده و همچنین برای رفع نیازهای مادی و معنوی بدان محتاج است .

در تب و تاب زندگی ماشینی و پرهیاهوی امروز نیز تنها در آغوش طبیعت است که می توان طعم حقیقی زندگی را چشید . گذار به کوهساران و دشت ها و روستاهایی که از بلای ماشینیسم مئصون مانده است ، بوئیدن عطر گلها و گیاهان ، گوش فرا دادن به نغمه های طبیعت و لمس سختی سنگ ها و صخره ها اموری است که پنجره ای جدید از زیبایی های زندگی را برای ما می گشاید . آشنایی با سادگی و بی پیرایگی مردم روستا هاو عشایر و نحوه ارتزاق و معاش اشان ، نزدیکی با فرهنگ اقوام گوناگون ، سرشار شدن از انرژی و نزدیکی به خویشتن خویش ، از دیگر مواهب منحصر به فرد طبیعت گردی است .

طبیعت راز کامیابی و خوشبختی را در دل خود نهفته دارد .
logo-samandehi
طراحی سایت توسط کاسپید