کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

قوانین ویزا


بخشی از قوانین صدور ویزا 

 در صورتي كه به هنگام ابطال تور توسط مسافر ، ويزاي مسافر اخذ شده باشد، شركت مجاز به ابطال ويزاي مربوطه توسط مقامات سفارت صادر كننده ويزا خواهد بود و هزينه قانوني مربوط به ويزا نيز به اضافه جرائم ابطال تور طبق ماده 11 از مسافر اخذ خواهد شد.


چناچه صدور ويزا و تحويل گذرنامه توسط برخي سفارتخانه ها در ساعات آخر قبل از شروع سفر صورت بگيرد ، مسافر بايستي مقدمات سفر خود را از قبل آماده نموده باشد . 
مسافر موظف است به هنگام ثبت نام معادل50% مبلغ  کل تور را در قبال اخذ رسيد پرداخت و تا يک ماه  قبل از پرواز ، باقي ماندة مبلغ تور را تسويه نمايد .
تامين هزينه ارزي سفر به طريق قانوني بر عهدة مسافر است. 
ارائه ضامن معتبر برحسب نياز سفرهايي كه احتياج به معرفي ضامن و يا ارائه ضمانت نامة معتبر دارد از سوي مسافر الزامي بوده و در صورت درخواست سفارت خانه مربوطه جهت انجام مصاحبه با مسافر به خاطر صدور ويزا ، مسافر بايد با هماهنگي شركت  در كنسولگري سفارتخانه ذيربط حضور يافته و در مصاحبه شركت نمايد و در صورت عدم حضور مسافر در وقت تعيين شده كه منجر به عدم دريافت رواديد شود ، جرايم منعقده در ماده 11  قرارداد شامل و اخذ خواهد شد.
در صورتيکه مسافر کليه مدارک مورد نياز را به موقع تسليم و در وقت مقرر در سفارت خانه مربوطه حاضر و مراحل مختلف  مصاحبه را انجام  دهد ولي به هر علت  سفارت از صدور رواديد وي خود داري نمايد ، مسافر حق هيچگونه اعتراضي نداشته و شرکت موظف  به استرداد وجه دريافتي پس از کسر هزينه هاي انجام شده (مانند بليت هواپيما چارتر ، کنسلي هتل و ويزا و ...) به مسافر خواهد بود . 
شركت در خصوص عدم صدور رواديد از سوي سفارتخانه ها براي هيچ يك از مسافرين مسئوليت نداشته و در صورتي كه مسافرين به صورت گروهي ثبت نام نموده و به دلايلي سفارتخانه مربوطه از صدور ويزا براي هر يك از مسافرين ممانعت نمايد ، ساير مسافرين مي بايست از سفر استفاده نموده و در صورت اعلام انصراف بايستي مطابق  ماده 11  اين قرارداد جرائم متعلقه را پرداخت نمايند.
در خصوص بستگان درجه يك ( پدر ،  مادر ، همسر و  فرزندان مجرد ) ، 50 %  هزينه  جرايم متعلقه در ماده 11 اين قرارداد دريافت خواهد شد و در خصوص افرادي که موفق به اخذ ويزا نشده اند ، طبق تبصره  6  از ماده 16 عمل خواهد شد .  
logo-samandehi
طراحی سایت توسط کاسپید