کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

تفاوت حمل و نقل کلوت


توجه داشته باشیم!
در حال حاضر دو نوع اتوبوس شامل برندهای ولوو و اسکانیا در حمل و نقل مسافری ایران رایج است.
این اتوبوس از لحاظ شکل و امکانات شبیه بوده و تنها در چیدمان داخلی آن ها تفاوت هایی احساس می شود.
شرکت کلوت به منظور آگاه سازی کامل مسافران خود اقدام به بررسی این اتوبوس ها نموده است:

logo-samandehi
طراحی سایت توسط کاسپید