کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

حقیقت بهاری؛ در شهر لوت و کلوت ها، بر کرانه ارغوانی کویری بی مرز

حقیقت بهاری؛ در شهر لوت و کلوت ها، بر کرانه ارغوانی کویری بی مرز

بر کرانه ارغوانی کویری بی مرز
       که خمیره ذهن اش
       بر آفریده ای جز خاک
       و آفرنده ای جز باد و آب
       ور نیامده
       وا مانده ای چون من
       در قید ابهّت پر رمز و رازی
       کز کرده است

بر دمه جدایی ناگزیر فصلی دراز
       شامگه سکوت
      میعادگاه سهیل و سریاست
       و لات ها
     غزلواره کرامت عشق می سرایند
     آنجا که 
     تن به هم می سایند

در بستر کلوت ها 
       آن  هنگام 
        که در برا بر دیدگان حریص ات
        برهنگی
       معنی سبک سنگ خویش را
       به وسوسه باد می سپارد
       تا رَمَل های بر آمده از جان خاک
       آفتاب را
       برنزه نماید
       من
      بی تکلف
      الهام شعر پر لهیبی را
      از غروب شرابی چشمان خدایگان
       به عاریت می گیرم 

اینجا قلمرو شیدایی من است
        و زمان بی اختیار 
       به انتظار می ماند
      تا قافله سالار مست
      ـ  یک چندی ـ
        عشق را
       در آفرین خانه کلوخین میترا
       ـ عارفانه ـ
       سپاس بگذارد
اینجا 
        در شهر لوت ها
        کلوت ها
        خاموشی شکیبانه ترا
       به خرابات خلسه می خوانند
       تا تمام هستی را
       از نو به تو بیاموزند
این آستانه 
        سر زمین نبکا هاست
         اینجا 
        تمام فصول یکسان است
       و تو 
       حقیقت بهاری را
      نه از سینه های آبدار کوهستان
     که از نوازش ملایم دستان باد
      بر گونه های یخ زده ات می فهمی
      اینجا
      بهار
      به انتظار   
             نمی ماند 

ااا
1383/12/07


امتیاز شما به این خاطره:


logo-samandehi
طراحی سایت توسط کاسپید