کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 18 مرداد 1397 جمعه 19 مرداد 1397 385,000
چهارشنبه 28 شهریور 1397 پنجشنبه 29 شهریور 1397 385,000