کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی) توضیحات
جمعه 15 تیر 1397 جمعه 22 تیر 1397 2,100,000 2,000
یورو
قیمت بلیط با توجه به روز خرید قابل تغییر می باشد
جمعه 23 شهریور 1397 جمعه 30 شهریور 1397 01 2,100
یورو