کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
جمعه 23 شهریور 1397 جمعه 30 شهریور 1397 01 1,300
دلار