کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
سه شنبه 30 مرداد 1397 پنجشنبه 8 شهریور 1397 1397/04/31 3,700,000 1,450
یورو
3,700,000 1,550
یورو