کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
جمعه 26 مرداد 1397 جمعه 23 شهریور 1397 14,000,000 2,400
یورو
جمعه 24 اسفند 1397 یکشنبه 18 فروردین 1398 -- --