کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 14 تیر 1397 دوشنبه 18 تیر 1397 2,350,000 500
یورو
دوشنبه 5 شهریور 1397 جمعه 9 شهریور 1397 01 670
یورو