کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی) توضیحات
سه شنبه 28 اسفند 1397 شنبه 3 فروردین 1398 -- 0
دلار
متعاقبا اعلام می شود