کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
یکشنبه 2 دی 1397 جمعه 14 دی 1397 01 2,950
دلار