کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 25 مرداد 1397 جمعه 2 شهریور 1397 6,500,000 2,100
دلار
چهارشنبه 7 شهریور 1397 پنجشنبه 15 شهریور 1397 6,500,000 2,100
دلار
پنجشنبه 22 شهریور 1397 جمعه 30 شهریور 1397 6,500,000 2,100
دلار