کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
جمعه 2 آذر 1397 یکشنبه 4 آذر 1397 -- قیمت متعاقبا اعلام خواهد شد.