کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
چهارشنبه 31 مرداد 1397 پنجشنبه 8 شهریور 1397 2,000,000 2,150
یورو