کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
چهارشنبه 9 آبان 1397 شنبه 19 آبان 1397 2,000,000 1,560
دلار