کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 26 آذر 1395 جمعه 26 آذر 1395 89,000