کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 15 آذر 1397 جمعه 16 آذر 1397 285,000
585,000
پنجشنبه 29 آذر 1397 جمعه 30 آذر 1397 285,000
585,000