کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
پنجشنبه 29 شهریور 1397 جمعه 30 شهریور 1397 -- قیمت متعاقبا اعلام خواهد شد.