کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی) توضیحات
01/98 سه شنبه 4 تیر 1398 پنجشنبه 20 تیر 1398 1397/06/15 01 7,900
دلار
تخفیف خرید زودهنگام 300$
02/98 1397/09/15 01 8,000
دلار
تخفیف خرید زود هنگام 200 $
03/98 1397/12/15 01 8,100
دلار
تخفیف خرید 100 $ + خرید گروهی
04/98 1398/03/15 01 8,200
دلار
از این تاریخ به بعد در صورت داشتن ویزا کانادا مجاز به ثبت نام می شوید و فقط از تخفیف گروهی برخودار هستید.