کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
جمعه 8 تیر 1397 دوشنبه 26 تیر 1396 01 8,200
دلار