کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
جمعه 25 خرداد 1397 دوشنبه 11 تیر 1397 -- 7,800
دلار