کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 28 شهریور 1397 پنجشنبه 29 شهریور 1397 370,000