کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 29 آذر 1397 پنجشنبه 29 آذر 1397 110,000