کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 4 مرداد 1397 جمعه 5 مرداد 1397 370,000
پنجشنبه 18 مرداد 1397 جمعه 19 مرداد 1397 370,000
پنجشنبه 1 شهریور 1397 جمعه 2 شهریور 1397 370,000
چهارشنبه 28 شهریور 1397 پنجشنبه 29 شهریور 1397 370,000