کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
شنبه 16 تیر 1397 دوشنبه 18 تیر 1397 590,000
چهارشنبه 17 مرداد 1397 جمعه 19 مرداد 1397 590,000