کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 6 مهر 1397 جمعه 9 آذر 1397 --