کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
چهارشنبه 5 مهر 1396 شنبه 15 مهر 1396 01 2,850
دلار