کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
چهارشنبه 15 شهریور 1396 دوشنبه 27 شهریور 1396 01 2,850
دلار
چهارشنبه 5 مهر 1396 شنبه 15 مهر 1396 01 2,850
دلار