کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
دوشنبه 8 آبان 1396 جمعه 19 آبان 1396 01 2,850
دلار
دوشنبه 28 اسفند 1396 شنبه 11 فروردین 1397 1396/10/15 01 2,930
دلار
01 3,000
دلار