کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 7 تیر 1397 جمعه 8 تیر 1397 395,000
یکشنبه 17 تیر 1397 دوشنبه 18 تیر 1397 395,000
پنجشنبه 11 مرداد 1397 جمعه 12 مرداد 1397 395,000
پنجشنبه 1 شهریور 1397 جمعه 2 شهریور 1397 395,000