کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 14 تیر 1397 جمعه 15 تیر 1397 395,000
پنجشنبه 28 تیر 1397 جمعه 29 تیر 1397 395,000
پنجشنبه 4 مرداد 1397 جمعه 5 مرداد 1397 395,000
پنجشنبه 18 مرداد 1397 جمعه 19 مرداد 1397 395,000
چهارشنبه 31 مرداد 1397 پنجشنبه 1 شهریور 1397 395,000