کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
جمعه 17 شهریور 1396 جمعه 24 شهریور 1396 1396/04/31 01 2,050
یورو
01 2,150
یورو