کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 19 مرداد 1396 سه شنبه 31 مرداد 1396 01 3,300
یورو