کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی) توضیحات
سه شنبه 28 اسفند 1397 سه شنبه 6 فروردین 1398 1397/08/30 3,990,000 1,700
یورو
1397/10/15 3,990,000 1,790
یورو
پرواز ترکیش