کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی) توضیحات
سه شنبه 13 تیر 1396 جمعه 16 تیر 1396 01 1,050
یورو
این تور هر هفته قابل اجراست