کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 22 تیر 1396 چهارشنبه 28 تیر 1396 1,500,000 1,450
یورو