کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
شنبه 17 شهریور 1397 پنجشنبه 29 شهریور 1397 9,000,000 4,150
دلار