کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 10 آبان 1397 جمعه 11 آبان 1397 385,000
پنجشنبه 24 آبان 1397 جمعه 25 آبان 1397 385,000
پنجشنبه 1 آذر 1397 جمعه 2 آذر 1397 385,000
پنجشنبه 29 آذر 1397 جمعه 30 آذر 1397 385,000