کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
پنجشنبه 25 آذر 1395 شنبه 27 آذر 1395 1395/09/20 1,740,000