کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 7 مهر 1396 یکشنبه 9 مهر 1396 790,000
چهارشنبه 17 آبان 1396 جمعه 19 آبان 1396 795,000
جمعه 26 آبان 1396 یکشنبه 28 آبان 1396 795,000