کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 19 بهمن 1396 شنبه 21 بهمن 1396 795,000