کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 21 بهمن 1395 شنبه 23 بهمن 1395 695,000