کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 16 آذر 1396 شنبه 18 آذر 1396 795,000
جمعه 20 بهمن 1396 یکشنبه 22 بهمن 1396 795,000