کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
سه شنبه 19 بهمن 1395 جمعه 22 بهمن 1395 735,000
سه شنبه 10 اسفند 1395 جمعه 13 اسفند 1395 735,000