کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
جمعه 16 تیر 1396 جمعه 23 تیر 1396 01 880
دلار