کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
چهارشنبه 24 آذر 1395 شنبه 27 آذر 1395 745,000 اتوبوس VIP (در اختیار)
وسیله نقلیه سافاری
سه شنبه 19 بهمن 1395 جمعه 22 بهمن 1395 745,000 اتوبوس VIP (در اختیار)
وسیله نقلیه سافاری
سه شنبه 10 اسفند 1395 جمعه 13 اسفند 1395 725,000 اتوبوس VIP (در اختیار)