کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
سه شنبه 15 آبان 1397 جمعه 18 آبان 1397 840,000
پنجشنبه 1 آذر 1397 یکشنبه 4 آذر 1397 840,000
پنجشنبه 18 بهمن 1397 یکشنبه 21 بهمن 1397 840,000