کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 7 تیر 1397 جمعه 8 تیر 1397 385,000
پنجشنبه 21 تیر 1397 جمعه 22 تیر 1397 385,000
پنجشنبه 11 مرداد 1397 جمعه 12 مرداد 1397 385,000
چهارشنبه 31 مرداد 1397 پنجشنبه 1 شهریور 1397 385,000